Åpning av MH2 ved UiT Norges arktiske universitet

I morgen tirsdag kl. 13.00 er det offisiell åpning av MH2, nybygget for medisin og helsefag ved UiT Norges arktiske universitet.

Fluehjerne av Beret Aksnes og Vegar Moen. I det skinnende, rastrerte stålbeltet som brer seg langs nedre del av fasaden og bøyer av inn mot hovedinngangen til det nye Medisin og Helsefagbygget på UiT, figurerer et forstørret elektronmikroskopisk fotografi av hjernen til drosophila melanogaster. Bedre kjent som fruktfluen. Fotograf: Kjell Ove Storvik

I sitt arbeid med kunstprosjekter til det nye Medisin- og helsefagbygget ved UiT Norges arktiske universitet har kunstkonsulentene Jenny-Marie Johnsen og Hanne Hammer Stien hatt abeidsmottoet klart fra første stund: Mennesket i sentrum.

De to kunstkonsulentene, kunsthistoriker og kurator Hanne Hammer Stien og kunstner Jenny-Marie Johnsen har siden 2014 arbeidet i lag for å løse oppgaven med å sammenføye kunstprosjektet som ble realisert i Medisin- og helsefagbygget (MH), Campus Tromsø i 1991 med det nye kunstprosjektet i tilbygget, Medisin-og helsefag (MH2).
– En vesensforskjell mellom kunstprosjektene i det opprinnelige og det nye bygget er at kunsten nå tar mye plass – den er bevisst spredt rundt i hele bygget – og at den i sterkere grad enn før krever å bli sett, sier Hanne Hammer Stien.

Jenny-Marie Johnsen og Hanne Hammer Stien har jobbet med kunsten til MH2 siden 2014. Stien har en Ph.D i kunsthistorie og jobber som universitetslektor ved Kunstakademiet i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet. Johnsen er kunstner og arbeidene hennes dreier seg i hovedsak rundt kosmiske betraktninger . Fotograf: Mari Hildung

Hun mener det har å gjøre med dagens forventninger til hva kunst i offentlig rom skal være og hva den skal gjøre.
– Man snakker, for eksempel, ikke lenger om kunstutsmykninger, men om kunstprosjekter. Det kuratoriske arbeidet tillegges i dag større vekt og det å jobbe ut ifra et større perspektiv er nærmest forventet.

De siste årene har Hammer Stien, Johnsen og det øvrige kunstutvalget brukt mye tid på å finne ut hva slags kunst de kunne tenke seg i MH2. Det var aldri snakk om en fiks ferdig pakkeløsning, men ideer og forslag til løsninger og valg av type verk som vokste fram underveis i en tidkrevende arbeidsprosess. En overordnet ambisjon var at publikum skulle fornemme at kunsten på forskjellig vis stilte det filosofiske spørsmålet: Hva er et menneske? Gjennom kunsten ønsket Hammer Stien og Johnsen å tilrettelegge for en diskusjon rundt de store temaene.

Den nye samlingen former en helhet som står i sammenheng til hverandre og til arkitekturen, som undersøker forholdet mellom mikro- og makrokosmos og ikke minst, reaktiverer de nye prosjektene verkene i den opprinnelige MH-bygningen fra 1991.

Beret Aksnes og Vegar Moens verk Fluehjerne er en integrert del av MH2 fasade i inngangspartiet til fakultetet. Verket er et elektromikroskopisk bilde av hjernen til en fruktflue, en flittig brukt organisme innen genforskning. Bildet er skåret inn i speilpolert stål, rimex. Materiale gir verket en levende, omskiftelig overflate fordi den speiler de omkringliggende omgivelsene, samtidig lyses det opp av LED-belysning bak stålplatene, og er en identitetsskaper på campus både i dagslys og i mørketiden.

Chrystal World, Gunilla Klingberg. Et intervju med kunstneren underveis i prosessen med gulvet kan leses under fanen "Intervjuer" på koro.no . Fotograf: Kjell Ove Storvik

Gulvet i inngangspartiet er arbeidet frem av Gunilla Klingberg. Det er et organisk fremvoksende symbolspekket betonggulv. Mønsteret i gulvflaten er inspirert av Østens mønstertradisjoner og satt sammen med buddistiske og hinduistiske symboler, er gulvflaten et holistisk verk og fremstår som et fragment av en tenkt uendelig helhet.

I byggets rådsrom og areal utenfor hengeren en frise av Olav Christopher Jensen, komponert av 28 sirkulære malerier. De abstrakte verkene hans har en eksistensiell karakter, som føyer seg inn i det overordnede prosjektet i bygget, samtidig er de intuitive og ambivalente, og gir kunstnerisk tyngde til rommet som helhet.

Ett av 28 sirkulære malerier av Olav Christopher Jensen, malt på plate og montert som en lang frise både inne i rådsrommet og utenfor. Fotograf: Kjell Ove Storvik

Kunstner Hennie Ann Isdahl utvider et ellers mørkt og trangt trapperom i MH2 med verket Rise, et positivt ladet arbeid og en metafor for kunnskapstilegnelse. Arbeidet er en fargekomposisjon fordelt på fem fondvegger gjennom hele trappeløpet. Verket er gradert oppadgående i farger fra mørk grønt til gultoner som tangerer hvitt, med subtile optiske effekter i lakken på utvalgte flater.

Ankomst, Hennie Ann Isdahl. Fotograf: Kjell Ove Storvik

Isdahl følger også de arkitektoniske strukturene med verket Ankomst. Det er et heldekkende verk som skaper en tenkt front på auditorieboksen i 7. etasje. Tre farger oppstår på hver sin flate og graderes over i hverandre, det skaper bevegelse på veggen og i rommet. Verkene understreker kunstnerens forhold til farge som et tredimensjonalt materiale med stort kommunikasjonspotensiale ut i rommet til betrakteren.

Annelise Brun arbeidet på stedet med pastellkritt da hun skapte verket Homostasis.

Det monumentale verket Homostasis av kunstner Annelise Brun dekker store deler av den andre auditorieveggen i 7. og 8. etasje, og skaper en fornemmelse av ekspansjon, mikroskoputsnitt og isfrossen natur. Det kan sees både innenfra og utenfra og endres med lyset utenfra og med nærheten til veggflaten. Verket består av avgrensede, organiske former i flere gjennomsiktige lag med fargespekter fra naturelementene. Kunstneren har brukt pastellkritt direkte på veggens bjørkefinerplater og ivaretatt platenes naturlige spor.

I den første av to kollokviesoner henger Marianne Bjørnmyrs fotoserie An Authentic Relation, en serie som følger Bjørnmyrs reise til Ascension Island. Verket er en dialog med en dagbok fra 1700-tallet med samme tittel som tilhørte den nederlanske soldaten Leenert Hasenbosch, satt på øya som straff for sodomi. Dagboken er en av flere utgaver av fortellingen om hans seks siste måneder på øya, der han døde. Arbeidet består av 16 innrammede bilder hvorav 13 er fotografier og de resterende tre tekst fra dagboken.

I den andre kollokviesonen henger tre verk fra Espen Gleditschs fotoserie Faded Remains; Illoneus, Aphrodite of Knidos og Narcissus. Avbildet er antikke marmorskulpturer i svart-hvitt med en farget gjennomsiktig front som fargesetter deler av fotografiet. Arbeidets utgangspunkt er å sette spørsmålstegn ved vårt forhold til hvithet i objekter og strukturer som vi nå vet var kledd i masse farger.

Se også prosjektsiden for MH2.

Program for åpning tirsdag 14. august:

Kl. 13.00

Velkommen ved byggherredirektør
Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg

Nøkkelseremoni
Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg,
overleverer lokalene til Kunnskapsdepartementet ved
forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø,
som stiller lokalene til disposisjon for UiT Norges arktiske
universitet ved rektor Anne Husebekk

Musikalsk innslag ved Habaneroz

Kunsten i bygget ved direktør Svein Bjørkås, Kunst i offentlige rom (KORO)

Omvisning

Kl. 14.00

Servering
Hilsningstaler

Kl. 15.00  Arrangementet avrundes

For ytterligere spørsmål om kunstprosjektene, kontakt kunstkonsulentene
Hanne Hammer Stien, tlf. 957 55 586
og Jenny-Marie Johnsen, tlf. 924 17 047
Prosjektansvarlig i KORO er Janicke Iversen.

Del denne artikkelen