Arbeider av Elise Storsveen til AHO

Elise Storsveen har laget to tekstilarbeider til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, som tar utgangspunkt i det å lage ting selv. På 30-tallet og i etterkrigstiden florerte det av bøker av typen Lag det selv og Alt er mulig.

Elise Storsveen i sitt atelier i Møllergata i Oslo under arbeidet med Alt er mulig. Foto: Roberto Di Trani

Gjenbruk er viktig for Storsveen, og hun forholder seg ofte til allerede eksisterende kvaliteter ved materialer hun har samlet, funnet, eller fått i årenes løp.
– Nå er ikke akkurat kunst den største miljøsynderen, men om man tenker at tekstilindustrien er den aller største verstingen, så behøver ikke jeg å bidra til mer produksjon. Dessuten liker jeg at ting bringer med seg en historie, man har ikke full kontroll, jeg må forholde meg til eksisterende kvaliteter, sier Storsveen.

Verkstitlene er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Titlene henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid.
– Jeg liker den tanken. Jeg trenger et telt, og da lager jeg det selv. Jeg trenger en stol, se i denne boken – her forklares det hvordan man først snekrer skjelettet og etterpå polstrer.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.

Elise Storsveens tekstilverk fyller hver sin fondvegg i to store lesesaler. Gjenbruk og den collageaktige teknikken Storsveen bygger sammen verkene på, er en prosess kunstneren tenker er relevant for morgendagens arkitekter når de må forholde seg til bygg som allerede eksisterer og ikke bare kan begynne på null.

Les intervju med Elise Storsveen om arbeidene til AHO.

Elise Storsveen (f. 1969) er utdannet på SHKS (tekstil) og på Kunstakademiet i Oslo. Hun har stilt ut både collage og maleri, og har hatt flere separatutstillinger på blant annet Kunstnerforbundet, Galleri Riis og Galleri Trafo, men samarbeider gjerne med andre. Hun har gjort flere store prosjekter med faren Jon Gundersen, og siden 1998 har hun utgitt fanzinen ALBUM med kunstner Eline Mugaas. Som selvstendig kunstner har hun gjort to KORO-prosjekter: På Høgskolen i Sørøst-Norge (1998) og i Ila landsfengsel (2011).

For spørsmål om kunstprosjektet, kontakt kurator Nora C. Nerdrum i KORO.

Lag det selv Elise Storsveen. Fotograf: Roberto Di Trani
Del denne artikkelen