Kunstformidling med nye medier

Hør Kari Dyrdal snakke om hvordan hun bruker digitale verktøy i sitt kunstnerskap - og bli med på workshop etterpå. Arrangementet er gratis og åpent for alle, i Universitetsaulaen i Bergen. Velkommen!

Ornament – kalkspat på mylonittisk gneis–60°23’45.96”N, 5°18’31.96”Ø Kari Dyrdal. Fotograf: KORO

Program 24. januar i Universitetsaulaen, UiB:

12.00-12.35 Samtale med kunstner og professor Kari Dyrdal om arbeidsprosessen med verket Ornament.

Dyrdal er professor i tekstil ved Fakultet for kunst, musikk og design og arbeider med store billedtepper i en historisk tradisjon, og bruker digitale verktøy og hjelpemidler både i planleggingsfasen og i produksjon. Med utgangspunkt i foto, transformeres bilder til tekstile flater, hvor mønster og repetisjoner, farge og materialer er det vesentlige. Ornament – kalkspat på mylonittisk gneis–60°23’45.96”N, 5°18’31.96”Ø er hennes monumentale veggteppe i universitetsaulaen.

12.35.-13.05 Formidling med bruk av ny teknologi ved Ellen Marie Fodstad fra Kunst i offentlige rom

Ny teknologi, nye medier og internett har gjort en enorm forskjell på hvordan kunst kan produseres og formidles. Bruken av digitale verktøy og uttrykk skaper nye kunstformer og gjennom digitalisering blir kunstverkene gjort tilgjengelig på nye arenaer. Dette gir nye muligheter for kunstopplevelser og formidling.

Fodstad vil ta utgangspunkt i to verk av Marius Engh og Toril Johannessen som er på Det humanistiske fakultet. Begge kunstnerne viser til historien: Johannessen med et metrisk ur, Engh med reproduksjoner av arkeologiske ruiner.

13.05-13.15. Pause

13.15-14.00 Workshop

Med utgangspunkt i Dyrdal, Engh eller Johannessen sine verk skal deltagerne lage en skisse til et digitalt formidlingsopplegg. Deltagerne deles opp i grupper på 6. De som ønsker å ta utgangspunkt i verkene på HF vil få en befaring dit.

14.00-14.30 Presentasjon av gruppenes skisser.

14.30 Takk for nå!

Spørsmål om programmet kan sendes til Ellen Marie Fodstad.

The Living are Governed by the Dead (Draperi) Marius Engh. Fotograf: KORO
Historisk Tid, Toril Johannessen. Fotograf: KORO
Arrangør

UiB og KORO

Sted

Universitetsaulaen, UiB

Dato / Tidspunkt

24.01.2018 12:00 - 14:30

Del denne artikkelen