Kuratering: Konflikt og formidling

Kunsthistoriker og kurator Nina Möntmann diskuterer torsdag 16. november kuratering som en tverrfaglig metode for å aktivere og gripe inn i virkelige hendelser og kontekster.

Mobile Academy Berlin, Who Will Have Been to Blame, Wiener Festwochen, 2008. Fotograf: Stefan Beer

Konflikter som har oppstått i ulike sosiale og økonomiske sammenhenger, diskuteres som potensielle utgangspunkt for å konstruere nye metoder som kan bidra til samfunnsendring.

Arrangementet gjennomføres med støtte fra KORO (Public Art Norway).

Arrangementet er en del av Curating the social: Meet me at the empty centre, et residency som undersøker kuratorens rolle i forbindelse med sosial praksis og de etiske spørsmålene denne typen prosjekter innebærer. Dette månedslange oppholdet i Oslo ledes av Natasha Marie Llorens, og er et samarbeid mellom PRAKSIS og Norsk Kuratorening.

Nina Möntmann er kunsthistoriker, kurator og skribent. I 2013 var hun redaktør for boken Scandalous: A Reader on Art and Ethics (Berlin: Sternberg Press, 2013) som tar for seg etiske problemstillinger knyttet til kunst som berører virkelige hendelser. Et knippe forfattere fra ulike fagfelt diskuterer bl.a. moralske dilemmaer i arbeidet med relasjonelle kunstprosjekter og representasjon av vold og ydmykelser i den visuelle kulturen. Når blir provokasjon som kunstnerisk virkemiddel kynisk og fornærmende? Finnes «god og/eller hensiktsmessig sensur»? Er etiske betraktninger mer presserende i forbindelse med deltakende kunstprosjekter?

Arrangør

PRAKSIS, Norsk kuratorforening og KORO

Sted

Kristian Augusts gate 23, 7. etasje

Dato / Tidspunkt

16.11.2017 19:00 - 20:30

Del denne artikkelen