Workshop og utstilling av fotokunst på Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har en unik samling av norsk fotokunst på Campus Kristiansand. Samlingen gjøres nå mer tilgjengelig gjennom en workshop den 7. september, for studenter og andre interesserte, og utstillingsåpning samme dag. Arrangementene er en markering av at både universitetet og KORO feirer jubileum i år.

Protective (2000) av Mari Slaattelid. Fotograf: Mari Slaattelid

KORO markerer i år sitt 40-årsjubileum gjennom flere arrangementer hvor vi formidler kunnskap om kunsten virksomheten har resultert i. Universitetet i Agder (UiA) feirer samtidig sitt 10-årsjubileum. Vi går derfor sammen om en felles markering som løfter fram noen av de 64 kunstverkene UiA har fått gjennom kunstprosjekter i KOROs regi.

Fotoutstilling
KORO og UiA velger å presentere den delen av kunstsamlingen som består av norsk fotokunst fra slutten av 1990 årene og begynnelsen av 2000-tallet. Det var en spennende tid i norsk kunsthistorie og i fotohistorie spesielt. Kunstnere som er representert er blant annet Tom Sandberg, Signe Marie Andersen, Mette Tronvoll, Eline Mugaas, Mari Slaatelid og Jeanette Christensen.

Mange av verkene henger vanligvis på møterom eller i administrasjonsfløyer på ulike institutt og er lite tilgjengelige. Nå er de samlet og stilt ut i Lilletunstova innerst i studentkantinen Kafe Kampus, tilgjengelig for alle fra 7. september til 7. oktober 2017.

Uten tittel (Akt bakfra) (2000) av Tom Sandberg.


Fotoworkshop
Som del av jubileumsfeiringen ved UiA vil KORO også arrangere en fotoworkshop med utgangspunkt i Signe Marie Andersens kunstnerskap. Andersen er representert i samlingen med verket No fishing (1997). Hun vil presentere et utvalg fotokunst og samtale med KOROs formidlingsansvarlige Ellen Marie Fodstad, før deltakerne får oppgaver de skal løse ved hjelp av ulike teknikker. På slutten av workshopen vil deltakerne presentere sine verk.

Studenter ved Fakultet for kunst og håndverk vil delta som del av undervisningen, men arrangementet er også åpent for andre interesserte. KORO håper at arrangementet vil inspirere instituttet til å bruke kunsten ved universitetet mer i undervisningen også i årene fremover.

Fotoworkshopen er gratis og vil foregå 7. september i Lilletunstova kl.12.00–15.00. Velkommen!

Program:
12.00–12.45:      Presentasjon og samtale mellom Signe Marie Andersen og Ellen Marie Fodstad
12.45–13.00:      Pause
13.00–13.15:      Oppgavene utleveres (tre ulike oppgaver)
13.15–14.00:      Workshop hvor studentene arbeider i grupper
14.00–14.15:      Forberedelse presentasjon
14.15–15.00:      Presentasjon og diskusjon rundt bildene deltagerne har tatt

No Fishing (1997) av Signe Marie Andersen

Arrangør

KORO og Universitetet i Agder

Sted

Campus Kristiansand, Lilletunstova

Dato / Tidspunkt

07.09.2017 12:00 - 15:00

Del denne artikkelen