Dokumentasjonsskjema innkjøp

REGISTRERING AV KUNST

KORO har et ansvar for formidling (som nettsiden) og forvaltning for kunst levert av KORO. Dette innebærer at KORO skal samle informasjon om kunsten, påse at den blir godt ivaretatt og gå aktivt inn med råd og veiledning om forvaltningen av kunsten. Dette innebærer at du/dere må oppgi alle nødvendige opplysninger som til sammen tilfredsstiller de krav KORO har for ivaretagelse av kunsten.

Første gang du/dere lagrer skjemaet vil du/dere blir bedt om å fylle inn en e-postadresse. Du/dere vil få tilsendt en unik URL adresse til dokumentasjonsskjemaet som du/dere må bruke hver gang du skal inn i skjemaet. Husk å lagre underveis i registreringen. Send inn ferdig utfylt skjema så snart kunstverket er på plass. Trykk på Send dokumentasjon, og du/dere vil umiddelbart få tilsendt en kvittering på at skjemaet er mottatt. Eventuelle spørsmål om utfylling av skjemaet, kontakt registrar i KORO. Eventuelle spørsmål om utfylling av skjemaet, kontakt registrar i KORO.

NB! vi anbefaler at du/dere bruker følgende nettlesere: Chrome og Internet Explorer.

Alle felt med (*) må være fylt ut.