Dokumentasjonsskjema innkjøp (nynorsk)

REGISTRERING AV KUNST

KORO har eit ansvar for formidling (som nettsida) og forvaltning for kunst levert av KORO. Dette inneber at KORO skal samle informasjon om kunsten, sjå til at han blir teken godt vare på og gå aktivt inn med råd og rettleiing om forvaltninga av kunsten.

Fyrste gong du/de lagrar skjemaet, vil du/de bli bedt om å fylle inn ei e-postadresse. Du/de vil få tilsendt ein URL til dokumentasjonsskjemaet som du/de må ta i bruk kvar gong du/de skal inn i skjemaet. Husk å lagre undervegs i registreringa. Når skjemaet er ferdig utfylt, trykkjer du/de på Send dokumentasjon, og du/de vil med ein gong få tilsendt ei kvittering på at KORO har teke imot skjemaet. Kontakt rådgjevar/kurator dersom du har spørsmål om utfylling av skjemaet.

NB! vi tilrår at du/de brukar følgjande nettlesar: Chrome og Internet Explorer.

Alle felt med (*) må vere utfylt.