E-faktura

Alle statlige virksomheter skal kreve at deres leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF).

Vi skal motta elektronisk faktura og kreditnota i tråd med EHF. For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no.

Fakturaadresser:

Kunstprosjekter, tilsagn, kunstrelaterte kostnader: Organisasjonsnummer: 992 462 744
Kunst i offentlige rom, KORO fond
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Drift, kontorkostnader: Organisasjonsnummer: 974 778 998
Kunst i offentlige rom, KORO drift
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Utfylling:

Vår referanse skal fylles ut med navn på kontaktperson til leverandøren
Deres referanse skal fylles ut med bestillernr som KORO har oppgitt ved bestilling for å sikre at faktura kommer til rett person. (eks. 2710olno eller navn på kontaktperson).
I EHF heter feltet /AccountingCustomerParty/ Party/Contact/ID
Prosjektnummer kan fylles inn i feltet Ordrenummer der dette foreligger (eks. 100814)
I EHF heter feltet /Invoice/OrderReference/ID.

Alternativer:

Har dere ikke mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble dere til et aksesspunkt, da er nettbasert fakturaportal et alternativ. Nettbasert fakturaportal er en løsning der dere lett kan registrere faktura og få den sendt på rett måte. For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no.

Betalingsbetingelser er 30 dager.

Forespørsler angående fakturering kan sendes post@koro.no

Regnskapsavdelingen kan også kontaktes: bs@koro.no og zk@koro.no.