Om kunstkonsulenter

KORO engasjerer kunstkonsulenter til de fleste av sine prosjekter, og spesielt til mange av prosjektene tilknyttet kunstordningen for statlige nybygg.

Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig bakgrunn, og har som oppgave å sikre den kunstneriske kvaliteten i prosjektene. Der kunstkonsulenten er leder for kunstutvalget er hun eller han dessuten ofte prosjektleder.

KORO har et eget register over kunstkonsulenter, vårt «nettverk av kunstfaglige rådgivere og kuratorer». Dette nettverket er en viktig faglig ressurs for KORO, og det kan også benyttes av andre offentlige og private oppdragsgivere ved utlysing av oppdrag.

KORO arrangerer kurs, ideverksted og seminarer for kunstkonsulenter både i og utenfor nettverket. For kunstnere eller andre med kunstfaglig kompetanse som ønsker å jobbe som kunstkonsulenter arrangerer KORO introduksjonskurs. Her lærer man om arbeid i KOROs prosjekter og i kunstprosjekter og kunstutvalg mer generelt. Informasjon om kommende kurs offentliggjøres lengre ned på denne siden.

Kunstkonsulenten og kunstutvalgets oppgaver i KORO-prosjekter i statlige nybygg
I disse prosjektene er konsulenten(e) medlem(mer) av et kunstutvalg som arbeider innenfor følgende retningslinjer.

Konsulentens arbeid er regulert i en standard avtale som finnes både på bokmål / nynorsk.

Kunstutvalget skal utarbeide en kunstplan. Dette er et nøkkeldokument i prosjektet. Planen skal inneholde en steds- og kontekstanalyse og en begrunnelse for de kunstneriske valgene som gjøres.

Kunstfaglige prosjektledere i KOM-Prosjekter
Kommuner og fylkeskommuner som søker om støtte til kunstprosjekter gjennom KOM-ordningen må engasjere en kunstfaglig prosjektleder. Retningslinjene for KOM-ordningen omfatter bl.a. krav om honorarsatser for de kunstfaglige prosjektlederne og at vedkommende har en ledende rolle i kunstprosjektet.

De kunstfaglige prosjektlederne skal skrive en kunstfaglig prosjektbeskrivelse som utgjør grunnlaget for søknaden som sendes til KORO.

 

Del denne artikkelen