Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

 • Når får jeg utbetaling?

  Utbetaling skjer etter datoer fastsatt av DFØ (Direktoratet for økonomistyring) ca 1 til 2 ganger pr. måned. Behandling av hver enkelt timeliste og reiseregning gjøres fortløpende av saksbehandler og sendes til nærmeste utbetaling. Det tar ca 3 - 4 uker fra innsending før utbetaling kan skje.

 • Hva er honorarsatsen for kunstkonsulenter?

  Pr. 1. juli 2018 er honorarsatsen kr. 659,- pr. time.
  Honorarsatsen reguleres hver 1. juli.

 • Kan jeg få honoraret som næringsinntekt?

  Ja, det kan du, men dette bør avtales med saksbehandler for kunstprosjektet du jobber med og innarbeides i konsulentbudsjettet på forhånd. Husk at honoraret blir mva-pliktig ved næringsinntekt. Hvis du sender faktura må du legge ved utfylt timeliste i tillegg.

 • Når og hvor ofte skal timelister og reiseregninger sendes inn?

  Reiseregninger skal sendes inn elektronisk innen 1 måned etter at reisen er foretatt.
  Alle reiseregninger skal sendes inn og betales ut i samme kalenderår som reisen er foretatt.
  Honorarkrav med timelister skal sendes inn elektronisk jevnlig gjennom året etter hvert som arbeidet utføres.
  Honorar for arbeidet skal betales ut i samme kalenderår som arbeidet er utført.
  Det er ikke anledning til å samle opp timelister og reiseregninger og vente med å sende dette f.eks. til avslutning av et prosjekt.
  Vi anbefaler også at det sendes inn timelister og reiseregninger tidlig i november for å være sikker på utbetaling før nyttår.
  Arbeid og reiser som er foretatt etter siste frist for levering til lønnssystemet i november/desember måned vil måtte utbetales året etter.
  Disse bestemmelsen gjelder for alle som har oppdrag for KORO.

 • Hvordan fyller jeg ut timelisten?

  Bruk standard timeliste fra KORO. Du finner den under Timelister, reiseregninger, m.m..
  Ta kontakt for videre hjelp om du står fast det tekniske. Macbrukere kan ha problemer med excel-formatet.

 • Hvorfor får jeg ikke lønn og reiseregning utbetalt samtidig?

  Lønnssystemet i Staten er så teknisk sammensatt at det er gjort et skille på dette. Bonuskjøring gjelder honorar/lønn og reisekjøring gjelder reiseregninger. Disse har noe forskjellige frister og utbetalingsdatoer.

Del denne artikkelen