Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om søknader

 • Kan jeg få produksjonsstøtte til kunst?

  KOROs ordning for kunstproduksjon i offentlige uterom (URO) gir hvert år økonomisk tilskudd til kunstprosjekter, faglige prosjekter og forprosjekt i offentlige uterom. Kunstnere, kuratorer, kommuner, fylkeskommuner og andre kunstaktører kan søke om midler. Les mer om URO under "Om KORO".

 • Når er KOROs søknadsfrister?

  - For URO-midler: 1. mars 2015.
  - Statlig tilskuddsordning til kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM) og formidlings og utviklingstiltak: 1. mars og 1. sept. 2015.
  - Kunst til private leiebygg eller et eldre statsbygg: 1. feb. 2015.

  Les mer om de forskjellige ordningene under "Søk støtte"-menyen.

 • Når får man svar på en søknad?

  Normal behandlingstid er 4-6 uker. Alle søkere mottar svar på søknad. Tildelingene offentliggjøres på våre nettsider.

Del denne artikkelen