Astri Spiten Grønlie

Seksjonsleder kunstforvaltning

482 11 027

Skann QR-koden for å opprette kontaktperson på din smarttelefon

Astri Spiten Grønlie er leder for seksjon for forvaltning. Hun arbeider med ivaretakelse av kunst fra KORO. Spiten Grønlie har bakgrunn fra kunst- og kulturvernarbeid, blant annet Kunstnernes informasjonskontor, Norske tekstilkunstnere, Norges Museumsforbund og Norsk kulturråd. Hun er Høgskolekandidat i Kulturarbeid fra Telemark Distriktshøgskole, har studert historie og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og Tromsø og har lederutdanning fra BI.