Bo Krister Wallström

Seniorrådgiver, ansvarlig for lokalsamfunnsordningen (LOK)

917 49 454

Skann QR-koden for å opprette kontaktperson på din smarttelefon

Bo Krister Wallström er faglig og administrativ leder av kunstprosjekter i offentlige uterom (URO) i KORO. Han har bakgrunn som kunstner/kurator og har vært medlem av kunstnerkollektivet Baktruppen. Han er tidligere styreleder for UKS, Oslo Kunsthall og kunstnerisk leder for Bergen Kunsthall og Landmark. Han har hatt kuratorstipendiat på Künstlerhaus Bethanien i Berlin og vært produsent og kurator for flere publikasjoner, prosjekt og utstillinger, deltatt og undervist på nasjonale og internasjonale konferanser, kunstutdanninger og kunstinstitusjoner.

Portefølje