Kari Richardson

Administrasjonssjef

926 01 537

Skann QR-koden for å opprette kontaktperson på din smarttelefon

Kari Richardson leder administrasjonsseksjonen. Hennes sentrale oppgaver er økonomistyring, personalledelse og driftsansvar. Hun har erfaring fra flere statlige virksomheter og kommer fra en stilling som underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen.