Logo

Dersom du har fått innvilget tilskudd gjennom URO eller KOM skal KORO synliggjøres med logo som bidragsyter på nettsider og trykksaker som gjelder prosjektet.

KOROlogo-bokmaal-engelsk
Last ned oransje logo bokmål/engelsk .png .ai .pdf
Last ned sort logo bokmål/engelsk .png .ai .pdf


KOROlogo-nynorsk-engelsk
Last ned oransje logo nynorsk/engelsk .png .ai .pdf
Last ned sort logo nynorsk/engelsk .png .ai .pdf


KOROlogo-bokmaal
Last ned oransje logo bokmål .png .ai .pdf
Last ned sort logo logo bokmål .png .ai .pdf


KOROlogo-nynorsk
Last ned logo oransje nynorsk .png .ai .pdf
Last ned sort logo nynorsk .png .ai .pdf


KOROlogo-english
Last ned oransje logo engelsk .png .ai .pdf
Last ned sort logo engelsk .png .ai .pdf


KOROlogo
Last ned oransje logo .png .ai .pdf
Last ned sort logo .png .ai .pdf