Dokumenter

KONGELIG RESOLUSJON

RETNINGSLINJER FOR KUNSTORDNINGENE

Retningslinjer Kunstordning for statlige bygg bokmål pdf

Kunstordningen for kommunale og fylkeskommunale anlegg (KOM)bokmål pdf

Kunstordningen for kommunale og fylkeskommunale bygg, gammel ordning (KOM-FY, prosjekter som mottok tilskudd før 31.12.2013) bokmål pdf

Kunstordningen for leiebygg og eldre statsbygg (LES) bokmål pdf

Kunstordningen for offentlige uterom (URO) bokmål pdf

AVTALER OG KONTRAKTSDOKUMENTER

FOR PROSJEKTER UNDER STATLIG ORDNING:
Konsulentavtale, bokmål pdf / nynorsk pdf
Kunstnerkontrakt, hoveddokument bokmål pdf / nynorsk pdf
Kontraktsvilkår, bokmål pdf / nynorsk pdf
Kontraktsveileder, bokmål pdf / nynorsk pdf
HMS egenerklæring bokmål odt / nynorsk odt /engelsk
Elektronisk dokumentasjonsskjema bokmål, nynorskengelsk

Elektronisk dokumentasjonsskjema innkjøp bokmålnynorskengelsk

Overtakelsesprotokoll bokmål odt / nynorsk odt

Avtale om kunst fra KORO bokmål odt / nynorsk odt / engelsk odt
Veileder – kunst fra KORO bokmål odt / nynorsk odt / engelsk odt

Samarbeidsavtale, statsbygg bokmål pdf

FOR PROSJEKTER UNDER KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL ORDNING / UTEROMSORDNING
Elektronisk skjema for sluttrapport bokmål

HABILITETSBESTEMMELSER OG ERKLÆRINGSSKJEMA
Habilitetsbestemmelser KORO, bokmål pdf / nynorsk pdf
Erklæringsskjema habilitet KORO, bokmål pdf / nynorsk pdf

AVTALE OM FOTOOPPDRAG
Avtale om fotografioppdrag bokmål pdf /nynorsk pdf /engelsk pdf

Se også liste over KOROs frilansfotografer

TIMELISTER, REISEREGNINGER M.M.

Reiseregningsskjema og timeliste for konsulenter i alle typer prosjekter:

E-registrering i SAP for eksterne brukere

Infoark om e-registrering

Veiledning til reiseregning

Regler for tollfritak

Budsjettmal for kunstprosjekt, bokmål xls / nynorsk xls

Timeliste, bokmål, pdf / nynorsk.pdf

Timeliste bokmål, xls / nynorsk.xls

Veiledning til timeliste kunstkonsulenter

E-faktura:
Leverandører må sende e-faktura i samsvar med Elektronisk handelsformat (EHF).
Se egen side for e-Faktura

LOGOFILER TIL TRYKK OG WEB

Nedlastbare logoer i eps og png finner du på koro.no/logo. Har du problemer med å laste ned logoen i det formatet du trenger, sender vi den på mail. Kontakt oss på post@koro.no.

 

Del denne artikkelen