fakta

Historikk:
1976   – Opprettelse av Utsmykkingsfondet for nye statsbygg
1992   – Tilskuddsordningen til kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM) overføres fra Kulturrådet til Utsmykkingsfondet, alle offentlige utsmykkingssaker ble samlet i Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
1997   – Kongelig resolusjon av 2. september 1997 – (Statlig ordning)
1998   – Ordningen for kunst til eldre statlige bygg eller statlige virksomheter som leier i private bygg (LES) etableres
2001   – Ordningen for offentlige uterom (URO) etableres
2007   – Skifter navn til KORO – Kunst i offentlige rom

Budsjett:
Drift KORO, post 01, 2017: 18 114 000 kroner
Fond KORO, post 50 (Kunstproduksjon utenom statlig ordning), 2017: 19 700 000 kroner
Fond KORO, post 50 (ekstraordinære prosjektbevilgninger), 2017: 5 300 000 kroner

Organisering:
Direktør
Tre fagseksjoner:
Kunstseksjonen, Forvaltningsseksjonen og Administrasjonsseksjonen
Antall ansatte: 17

Kunstkonsulenter og kunstnere:
Antall aktive kunstnere i 2017: 85
Antall aktive kunstkonsulenter i 2017: 58

Prosjekter i arbeid i 2017:
Sum alle ordninger: 291 prosjekter

Kunstproduksjon i statlig ordning 2017:
Prosjekter i arbeid: 81
Totalsum kunstprosjekter: 271 992 000 kroner (stilles til disposisjon fra byggherre)
Statsbygg: 60 saker, sum: 189 530 000 kroner (kgl.res. – automatisk avsetning)
Forsvarsbygg: 14 saker, sum: 7 061 000 kroner
Jernbaneverket: 2 saker, sum: 6 500 000 kroner
Helseforetak: 3 saker, sum: 28 901 000 kroner
Stortinget: Rehabilitering av Prinsensgt 26, sum 5 millioner kroner (fra ST adm.)

*Alle prosjektene er flerårige, summene er totalsummer for hver enkelt oppdragsgiver

Kunstproduksjon i statlige leiebygg og eldre statsbygg (LES):
Saker i arbeid i 2017: 25
9. tildelingsrunde (2014/2015): 11 prosjekter, totalramme 6 millioner kroner
10. tildelingsrunde (2016/2017): 13 prosjekter, totalramme sju millioner kroner

Kommunal ordning (KOM):
Saker i arbeid i 2017: 117
25 tilsagn i 2017, totalramme 8,5 millioner kroner

Uteromsordningen (URO):
Saker i arbeid i 2017: 67
36 tilsagn i 2017, totalramme 5,2 millioner kroner

Forvaltning:
Overordnet forvaltningsansvar for 7272 verk på til sammen 978 ulike steder i Norge og ved norske ambassader og konsulater
Bygger på avtaler med mottakerinstitusjoner om ivaretakelse av kunsten

Informasjon og kunstformidling:
Det lages formidlingstiltak i alle KOROs prosjekter, og alle pågående og fullførte kunstprosjekter kan sees på nettsiden.
KORO kan også følges på Facebook og Instagram, hvor vi blant annet deler bilder fra samlingen og intervjuer med kunstnere.

Kunnskapsformidling og kompetansetiltak:
KORO har ansvar for kunnskapsformidling og kompetanseutvikling for fagfolk på feltet kunst i offentlige rom.

Del denne artikkelen