Pressebilder av direktør Svein Bjørkås

Svein Bjørkås. Fotograf: Marte Garmann/KORO
Svein Bjørkås. Fotograf: Marte Garmann/KORO
Svein Bjørkås. Fotograf: Marte Garmann/KORO
Svein Bjørkås. Fotograf: Marte Garmann/KORO
Svein Bjørkås. Fotograf: Marte Garmann/KORO
Svein Bjørkås. Fotograf: Marte Garmann/KORO