Haukeland universitetssykehus, barne- og ungdomssenter, fase to

Kunstprosjektene for det nye barne- og ungdomssenteret ved Haukeland sykehus henvender seg spesielt til de unge pasientene.

Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Hau­ke­land uni­ver­si­tets­sy­ke­hus, bar­ne- og ung­doms­sen­ter, fa­se to

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Som små, Håkon Anton Fagerås.
 • Som små, Håkon Anton Fagerås.
 • Som små, Håkon Anton Fagerås.
 • Som små, Håkon Anton Fagerås.
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Det første av to bygg som skal huse det nye barne- og ungdomssenteret på Haukeland sykehus åpnet i mai 2017. Når andre bygg står ferdig i 2023, vil det markere et tidsskille både for pasienter og ansatte. Det nye senteret skal samle alle tilbud innen psykiatri og somatikk til de under 18, noe som er et nybrottsprosjekt i Norden. Barnet skal slippe å flyttes rundt for å få utredning, behandling, skolegang og aktivitetstilbud. I stedet kommer ekspertene til barnet.

Kunstprosjektene for byggene henvender seg spesielt til de unge pasientene, og planleggingen har tatt utgangspunkt i deres behov og opplevelse. En barnehånd skal kunne nå tak i ting, og barnets øyehøyde er brukt til å skalere ulike flater. I de grønne hagene vil lanskapsarkitekter samarbeide med kunstnere om kunstverk som barn kan ha særlig interesse av.

Kunstprosjektene i andre byggefase vil bli presentert når senteret står ferdig i 2023.

Les mer om kunstverkene som inngår i det nye barne- og ungdomssykehusets første byggetrinn her

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen

Planlagt ferdigstilt

30.06.2023

Kunstfaglig prosjektleder
Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Jørgen Blitzner , KORO, kunstutvalgets leder
Harald Fenn, KORO, kurator

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Britt Skadberg, Haukeland universitetssykehus, klinikkdirektør ved Barneklinikken, mottakerrepresentant
Siri Larsen, Haukeland universitetssykehus, avdelingssjef klinisk helsevern for barn- og unge, mottakerrepresentant
Siri Rørholt, Rambøll Arkitekter AS, arkitekt
Lars-Petter Smidt, Haukeland universitetssykehus, prosjektleder utbygging

Byggherre

Haukeland universitetssykehus

Arkitektkontor

KHR arkitekter

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til andre oppdrag

Milepæler

Milepæler

 • Vinter 2016
  Kunstplan fase to godkjennes

 • Vinter 2016
  Alle kunstprosjekter fase en ferdigstilles

 • Vår 2017
  Produksjon av enkeltverker igangsettes for fase to

 • Vår 2017
  Nytt barne- og ungdomssenter fase en åpnes og kunstverkene avdukes

 • Sommer 2023
  KORO ferdigstiller alle kunstprosjekter

Del dette prosjektet