UiT Norges arktiske universitet, Campus Tromsø, Teknologibygget

Med en beliggenhet på 69 grader nord er Universitetet i Tromsø verdens nordligste universitet og den største forsknings- og utdanningsinstitusjonen på Nordkalotten. Kunsten til deres nye teknologibygg gir et perspektiv på hvor man er i verden.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til UiT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet, Cam­pus Tromsø, Te­k­no­lo­gi­byg­get

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Dis-position, Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik. Fotograf: Ola Røe
 • Dis-position, Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik. Fotograf: Kjell Ove Storvik
 • Dis-position, Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik. Fotograf: Kjell Ove Storvik
 • Material Vision – Silent Reading 3, Espen Sommer Eide. Fotograf: Daniel Persson
 • Dakar - Tromsø, Unni Gjertsen. Fotograf: Ola Røe
 • Material Vision – Silent Reading 2, Espen Sommer Eide. Fotograf: Daniel Persson
 • Material Vision – Silent Reading, Espen Sommer Eide. Fotograf: Ellen Røed
 • Big Green Wave, Andreas Siqueland. Fotograf: Joar Nango
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø ble i 2009 organisert som én institusjon, og heter nå UiT Norges arktiske universitet. Etter fusjonen ble ingeniørutdanningen flyttet til universitetets bygninger i Breivika, og realfags- og teknologimiljøet ved universitetet ble samlet i et nytt bygg. Forsknings- og undervisningsområdene her inkluderer romfysikk, geofysikk, dataanalyse og sensorteknologi, energi og klima, studier i ingeniørfag, sikkerhet, luftfart og maritime fag.

Utenfor realfagsbygget har kunstnerduoen Lutz-Rainer Müller (DE) og Stian Ådlandsvik (NO) laget en installasjon av ti gatelamper som alle har ulik opprinnelse og utforming. Lampene kommer fra byene med verdens største containerhavner og flyplasser, som Tokyo, Chicago og Singapore. Lampene er satt opp i den vinkelen som ville ha vært 90 grader på opphavsstedet, og peker derfor i ulike retninger. De er programmert til å lyse når det er mørkt i byen de kom fra, og dette blir til et spill med lys døgnet igjennom. Sammen skaper de et poetisk uterom som gir et større perspektiv på hvor man befinner seg i verden.

Tre andre kunstnere har også bidratt med arbeider til teknologibygget. Unni Gjertsens (NO) Dakar – Oslo har form av en bok og et jernobjekt. Espen Sommer Eide (NO) har laget seks trykk og et temporært videoverk. Og på veggen utenfor brosimulatoren i bygget henger Big Green Wave av Andreas Siqueland (NO). Det viser abstraherte bølgeformer i grønt og blått som et heldekkende sceneteppe til bølgeteateret i simulatoren innenfor.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Universitetsvegen 31

Ferdigstilt dato

30.10.2015

Prosjektansvarlig
Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Ole John Aandal
Ellen Johanne Røed

Arkitektkontor

Arkitektstudio AS

Byggherre

Statsbygg

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Kunstverk

Kunstverk

Material Vision – Silent Reading av Espen Sommer Eide

Material Vision – Silent Reading av Espen Sommer Eide

UiT Norges arktiske universitet, Campus Tromsø, Teknologibygget

Material Vision – Silent Reading av Espen Sommer Eide

Dis-Position av Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller

Dis-Position av Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller

UiT Norges arktiske universitet, Campus Tromsø, Teknologibygget

Dis-Position av Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller

Relatert innhold

Milepæler

Milepæler

 • 31.01.2012
  Oppdragsbrev

 • 07.08.2012
  Oppnevning kunstkonsulenter

 • 06.05.2013
  Godkjent kunstplan

 • 30.10.2015
  Alle kunstprosjekter ferdigstilt

Del dette prosjektet