Søk støtte til kunstprosjekter/søk om tildeling av kunst

KORO tildeler kunst og gir støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige miljøer. KORO støtter også ulike tiltak som øker kunnskapen om kunst i offentlige rom. Det er også mulig å søke om midler til forprosjekter. Kunstnere, kuratorer, kommuner, fylkeskommuner og statlige etater kan søke.

Tre søkbare ordningene retter seg mot ulike aktører:

Statlig etater som holder til i et privat leiebygg eller et eldre statsbygg kan søke om et kunstprosjekt gjennom LES-ordningen. Les mer om ordningen og søk.

URO (uteromsordningen) gir støtte til produksjon av kunstprosjekter med ulik varighet til kunstnere, kuratorer, kommuner og fylkeskommuner. Les mer om ordningen og søk.

KOM gir støtte til kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter, og kan søkes av kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med kunstfaglige prosjektledere. Les mer om ordningen og søk.

Del denne artikkelen